Kaart naar De Wilck
 

Gebied

De Wilck

Een weids landschap met veel sloten: de Wilck is bij uitstek een stukje veenweidegebied. Het dankt zijn naam aan het riviertje met dezelfde naam, dat hier vroeger stroomde. De vochtige en natte graslanden trekken grote aantallen kleine zwanen aan.

Het Hollands-Utrechtse veenweidegebied bestaat uit weilanden op veengrond. Vanaf de 10e eeuw werd het in gebruik genomen. Het vochtige veenland werd ontwaterd via sloten; hierdoor verdroogde het veen en klonk de bodem in. Enkele eeuwen later lag het maaiveld op het niveau van het grondwater. Vervolgens legde men legde dijken en gemalen aan om het gebied te beschermen.

Het veenweidegebied is nu een prachtig open gebied met weidse vergezichten, waar veel weidevogels hun thuis vinden. Natuurgebied De Wilck is hier een bijzonder onderdeeltje van. Midden door het gebied loopt de Slingewetering, een overgebleven stukje van het riviertje de Wilck. 

In de winter gebruiken kleine zwanen, die ’s zomers in het hoge noorden broeden, De Wilck om te rusten. Ze slapen ’s nachts op de plas, en overdag zoeken ze voedsel in de omliggende polders.

Natuurlijk leven er ook nog andere dieren in het gebied. Je kunt De Wilck goed overzien vanaf omliggende routes, en zijn er diverse activiteiten in de buurt.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

102

Status

Vogelrichtlijn

Site code

NL9802101 (De Wilck)

Beheerder

Staatsbosbeheer, particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Rijnwoude

Oppervlakte

116 ha

Vogels uit dit gebied

Smient---a.-de-la-sencerie
Smient
Informatie
Kleine-zwaan
Kleine zwaan
Informatie