Kaart naar Donkse Laagten
 

Gebied

Donkse Laagten

In het najaar is het een vertrouwd beeld, overvliegende ganzen in V-formatie. Zwanen en ganzen overwinteren graag in de Donkse Laagten. In het voorjaar wordt de polder gekleurd door gele dotters, boterbloemen en roze koekoeksbloemen. Weidevogels broeden hier graag.

De vele boerenweggetjes, de boezemdijk, molens, houtkaden en zelfs een eendenkooi geven de Donkse Laagten een karakteristiek uiterlijk. Het gebied dankt zijn naam aan het dorpje Donk, dat vlakbij op een zandduin, een ‘donk’, is gelegen.
De Donkse Laagten bestaan uit twee delen, gelegen in de polders Langenbroek en Kortenbroek. Ze worden gescheiden door de boezem, het kanaal waarin het overtollige water uit de polder wordt afgevoerd.

De vochtige en natte graslanden worden zodanig beheerd dat weidevogels zich welkom voelen. Dikke pollen om een nest in te maken, korte bloemrijke weitjes vol insecten voor de kuikens. ’s Winters is er voor de overwinterende ganzen genoeg gras: er komen wel tienduizenden dieren! De plas in het gebied maakt het gebied nog aantrekkelijker voor de vogels: hier kunnen ze voedsel zoeken, slapen en rusten.

Op de fiets of te voet: in de Donkse Laagten kunt u jaarrond terecht.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

107

Status

Vogelrichtlijn

Site code

NL9802066 (Donkse Laagten)

Beheerder

Staatsbosbeheer, particulieren

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland

Oppervlakte

203 ha

Vogels uit dit gebied

Kleine-zwaan
Kleine zwaan
Informatie
Kolgans---a.-de-la-sencerie
Kolgans
Informatie
Brandgans---a.-de-la-sencerie(1)
Brandgans
Informatie