Alle vogels uit gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

Strandplevier
Strandplevier
Informatie
Aalscholver-01---a.-de-la-sencerie
Aalscholver
Informatie
Lepelaar---a.-de-la-sencerie
Lepelaar
Informatie
Grauwe-gans---a.-de-la-sencerie
Grauwe gans
Informatie
Brandgans---a.-de-la-sencerie(1)
Brandgans
Informatie
Bergeend---a.-de-la-sencerie
Bergeend
Informatie
Wintertaling
Wintertaling
Informatie
Pijlstaart
Pijlstaart
Informatie
Slobeend
Slobeend
Informatie
Scholekster-02---a.-de-la-sencerie
Scholekster
Informatie
Bontbekplevier---a.-de-la-sencerie
Bontbekplevier
Informatie
Zilverplevier
Zilverplevier
Informatie
Drieteenstrandloper---a.-de-la-sencerie
Drieteenstrandloper
Informatie
Bonte-strandloper
Bonte strandloper
Informatie
Rosse-grutto
Rosse grutto
Informatie
Tureluur---a.-de-la-sencerie
Tureluur
Informatie