Alle vogels uit gebied Krammer-Volkerak

Lepelaar---a.-de-la-sencerie
Lepelaar
Informatie
Bruine-kiekedief-04---a.-de-la-sencerie
Bruine Kiekendief
Informatie
Bontbekplevier---a.-de-la-sencerie
Bontbekplevier
Informatie
Strandplevier
Strandplevier
Informatie
Zwartkopmeeuw-01--a.-de-la-sencerie
Zwartkopmeeuw
Informatie
Kleine-mantelmeeuw-01---a.-dela-sencerie
Kleine mantelmeeuw
Informatie
Visdief---a.-de-la-sencerie
Visdief
Informatie
Dwergstern
Dwergstern
Informatie
Kuifduiker
Kuifduiker
Informatie
Aalscholver-01---a.-de-la-sencerie
Aalscholver
Informatie
Kleine-zwaan
Kleine zwaan
Informatie
Grauwe-gans---a.-de-la-sencerie
Grauwe gans
Informatie
Brandgans---a.-de-la-sencerie(1)
Brandgans
Informatie
Rotgans---a.-de-la-sencerie
Rotgans
Informatie
Bergeend---a.-de-la-sencerie
Bergeend
Informatie
Smient---a.-de-la-sencerie
Smient
Informatie
Krakeend-01---a.-de-la-sencerie
Krakeend
Informatie
Wintertaling
Wintertaling
Informatie
Wilde-eend---a.-de-la-sencerie
Wilde eend
Informatie
Pijlstaart
Pijlstaart
Informatie
Slobeend
Slobeend
Informatie
Tafeleend-01---a.-de-la-sencerie
Tafeleend
Informatie
Kuifeend-01---a.-de-la-sencerie
Kuifeend
Informatie
Brilduiker-01---a.-de-la-sencerie
Brilduiker
Informatie
Middelste-zaagbek-01----a.-de-la-sencerie
Middelste zaagbek
Informatie
Visarend-01---a.-de-la-sencerie
Visarend
Informatie
Slechtvalk---a.-de-la-sencerie
Slechtvalk
Informatie
Meerkoet-01---a.-de-la-sencerie
Meerkoet
Informatie
Grutto---a.-de-la-sencerie
Grutto
Informatie
Tureluur---a.-de-la-sencerie
Tureluur
Informatie