Vogels

Brilduiker
Brilduiker-01---a.-de-la-sencerie

De brilduiker is een zeldzame broedvogel in Nederland en kan vooral in de winter in ons land gezien worden. Het zijn prachtige vogels; de mannetjes hebben een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel. De vrouwtjes hebben een bruine kop, zonder zo'n karakteristieke 'bril'. 'Punthoofdeend' zou dan ook een betere naam zijn, omdat beide geslachten een punthoofd hebben. Brilduikers zijn holenbroeders.


Europese verspreiding

Brilduikers zijn vooral te vinden langs heldere Fenno-Scandinavische meren, omgeven door bossen. In de winter verblijven ze in Nederland, maar ook zuidelijker, tot in het Middellandse Zeegebied.


Biotoop

Beken en meren, moeras, plassen, rivieren, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

In Nederland heeft de brilduiker zich vooral gevestigd op landgoederen met grote vijverpartijen en weelderige bossen. Deze omgeving lijkt wel op het oorspronkelijke broedbiotoop van de brilduiker; uitgestrekte meren omzoomd door oude bossen.


Gedrag

Brilduikers duiken om aan hun voedsel te komen en hebben vroeg in het voorjaar een opvallende balts waarbij de mannetjes hun kop op de rug leggen.


Trekroute

Over een breed front vanuit het noordelijke broedgebied naar zuidelijker overwinteringsgebieden.


Overwinteringsgebied

Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Zwarte- en Rode Zeekust.


Aantal en trend

Sinds 1985 broedt de brilduiker in Nederland. Langs de IJssel tussen Zutphen en Zwolle hebben zich sindsdien 15-20 broedparen gevestigd. Het is goed mogelijk dat ontsnapte brilduikers uit 'hobby-collecties' zich hiertussen hebben gevestigd, maar bewijs hiervoor is er niet.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal; zomervogel in zeer klein aantal.


Overige namen

Goldeneye , Bucephala clangula


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Vanaf begin april.


Aantal eieren

6-11, soms meer maar dan waarschijnlijk door een ander vrouwtje aan een legsel toegevoegd.


Aantal legsels

1


Snavel

Grijs, volwassen vrouwtjes met gele vlek bij de punt.


Poten

Met zwemvliezen.


Opvallende kenmerken

Beide geslachten een puntige kop en mannetjes hebben een opvallende witte vlek onder het oog.


Voedsel

Schelpdieren en andere zoetwaterdieren.
Welke ander leefgebieden

Voordelta
Voordelta
Grevelingen
Grevelingen
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak