Twitter

Vogels

Geoorde-fuut---a.-de-la-sencerie
Geoorde fuut
Informatie

Aan het woord

Ik denk dat er nog veel winst is te halen uit de slimme combinatie van natuur en andere economische belangen.
Sharon Dijksma,

Staatssecretaris van EZ