Vogels

Grote zaagbek
Grote-zaagbek-man---a.-de-la-sencerie

De grote zaagbek is een broedvogel van brede, langzaam stromende rivieren en meren omgeven door uitgestrekte bossen met oude bomen. In Nederland komt zo'n habitat niet of nauwelijks meer voor en de grote zaagbek broedt dan ook niet in ons land. In de winter kunnen grote zaagbekken echter regelmatig binnen onze grenzen worden aangetroffen. Vooral de mannetjes (lichtroze-met-groene-kop) zijn dan een opvallende verschijning op plassen en rivieren. Zout water wordt gemeden door de grote zaagbek, in tegenstelling tot de nauw verwante middelste zaagbek die zicht graag ophoudt in zeehavens.


Europese verspreiding

De Europese verspreiding van de grote zaagbek strekt zich uit van het westen en noorden van Groot-Brittannië, IJsland, Fennoscandinavië en de Baltische staten, helemaal tot in Rusland.


Biotoop

Beken en meren, moeras, plassen, rivieren.


Voedsel-en broedbiotoop

In Nederland verblijven grote zaagbekken vooral op grote en middelgrote, zoete, stilstaande wateren. Het IJsselmeer, het Vechtplassengebied en natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren zijn belangrijke overwinteringsgebieden.


Gedrag

Ligt laag op het water en werkt soms in een groep samen om vis te vangen.


Trekroute

Grote zaagbekken trekken vooral in zuidelijke en zuidwestelijke richting.


Overwinteringsgebied

Laaggelegen, waterrijke gebieden in Centraal-Europa vormen het belangrijkste overwinteringsgebied.


Aantal en trend

Maximaal 24% van de Noordwest-Europese populatie van de grote zaagbek verblijft 's winters in Nederland. Dat is een fors aantal vogels, die het belang van een goed beheer van zoete wetlands in Nederland nog eens onderschrijven. Hoewel de tellingen zeer wisselende aantallen opleveren (deels een gevolg van de gebruikte methoden), lijken de aantallen overwinteraars op het IJsselmeer achteruit te gaan. Mogelijk is dit te wijten aan een verminderde beschikbaarheid van spiering.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaargast. Doortrekker en wintergast in vrij groot aantal; zomergast in uiterst klein aantal


Overige namen

Goosander , Mergus merganser


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Snavel

Rood en slank, dikke snavelbasis.


Poten

Met zwemvliezen.


Opvallende kenmerken

Grote langwerpige eend met lange dunne snavel.


Voedsel

Vis en (larven van) waterinsecten.
Welke ander leefgebieden

Biesbosch
Biesbosch