Vogels

Kleine zilverreiger
Kleine-zilverreiger-01---a.-de-la-sencerie

De kleine zilverreiger is een bewoner van lagunes, moerassen en andere gebieden met ondiep zoet of zout water. In Nederland is de kleine zilverreiger zeldzamer dan zijn verwant - de grote zilverreiger - en heb je in Zeeland de grootste kans om er een tegen te komen.


Europese verspreiding

Kleine zilverreigers komen vooral voor in Zuid-Europa; in Nederland wordt de noordgrens van het verspreidingsgebied bereikt. Overal in het verspreidingsgebied echter is een uitbreiding van de verspreiding in noordelijke richting waargenomen.


Biotoop


Beken en meren, gorzen en slikken, intergetijdenzone, kust, lagunes, moeras, oevers, plassen, rietland en ruigte


Voedsel-en broedbiotoop

Ondiepe zoete wateren omgeven door zachthoutooibos (wilgen, elzen, zwarte populieren en andere boomsoorten). Het water moet rijk zijn aan leven; vissen, (larven van) insecten en amfibiën.


Gedrag

Staat stil langs de kant van het water of jaagt actief in het water achter visjes aan.


Aantal en trend

Het aantal kleine zilverreigers is toegenomen; zo'n dertig jaar geleden broedde deze vogel niet of nauwelijks in ons land, inmiddels broeden er zo'n 20 paren, vooral in de Delta.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Zeer schaarse broedvogel; doortrekker in zeer klein aantal; wintervogel in uiterst klein aantal


Overige namen

Little Egret , Egretta garzetta


Orde

Ciconiiformes


Familie

Reigers (Ardeidae)


Snavel

Lang, recht en grotendeels zwart.


Poten

Zwart met gele tenen.


Opvallende kenmerken

Opvallende witte reiger die het best te onderscheiden is van de grote zilverreiger door de gele tenen en het formaat.


Voedsel

voornamelijk kleine vissen maar ook amfibieën en waterinsecten
Welke ander leefgebieden

Voornes Duin
Voornes Duin
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet