Vogels

Middelste zaagbek
Middelste-zaagbek-01----a.-de-la-sencerie

Een beschrijving van de middelste zaagbek doet erg exotisch aan: een dunne en spitse bloedrode snavel, een kopergroene kop met wilde kuif met daarin een helderrood oog. Een witte halsring en roestrode bors met zwart manteltje met witte parels. En inderdaad is de middelste zaagbek een prachtige vogel om te zien. Jammer genoeg is het vrouwtje minder opvallend gekleurd; zij is egaal grijs met een bruine kop. Maar ze heeft een zelfde ongekamde veertooi op het achterhoofd en dezelfde ranke snavel. Middelste zaagbekken zijn visspecialisten. De snavel is van een fijne tanding voorzien (de 'zaag' in de bek). Deze dient om goed grip te hebben op watervlugge gladde vissen. Middelste zaagbekken houden -in tegenstelling tot hun grote familielid de grote zaagbek- meer van zout dan van zoet water.


Europese verspreiding

Middelste zaagbekken komen voor in het noorden van Amerika en Eurazië. In Europa broeden ze vooral op IJsland en in Fenno-Scandinavië, op zoute en brakke meren, in riviermondingen en vergelijkbare plaatsen.


Biotoop

Beken en meren, kust, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

Middelste zaagbekken broeden aan kusten en heldere binnenwateren in taiga en bergland en op toendra. Het nest, een kuiltje in de grond, is bekleed met bladeren en dons en is meestal gelegen op korte afstand van de oever. Ze hebben een voorkeur voor zout en brak water.


Gedrag

Ze zwemmen zigzaggend, met hun hoofd door het water op zoek naar voedsel. De middelste zaagbek heeft een voorkeur voor zout en brak water boven zoet water. Middelste zaagbekken worden daarom ook niet in grote aantallen in het binnenland aangetroffen, zoals de grote zaagbek.


Trekroute

Van Scandinavië en de Baltische gebieden naar de noordelijke zeekusten.


Overwinteringsgebied

De Noordelijke zeekusten, inclusief Nederland.


Aantal en trend

Sinds enkele decennia heeft de middelste zaagbek vaste grond onder de zwemvliezen gekregen als broedvogel. Toentertijd werd de voorspelling gedaan dat dit zou gebeuren; de deskundigen hebben gelijk gekregen. Inmiddels broeden in Nederland zo'n 35-45 paren, waarvan het grootste deel in de Delta.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal.


Overige namen

Red-breasted Merganser , Mergus serrator


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Juni - begin Juli


Aantal eieren

7 a 12 eieren


Aantal legsels

1


Snavel

Dunne spits rode snavel.


Poten

Poten met zwemvliezen.


Opvallende kenmerken

Spitse bloedrode snavel, een kopergroene kop met wilde kuif met daarin een helderrood oog.


Voedsel

Het voedsel bestaat uit visjes, kleine kreefjes, paling, krabben, garnalen, wormen en insecten.
Welke ander leefgebieden

Voordelta
Voordelta
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Grevelingen
Grevelingen