Vogels

Parelduiker
Parelduiker

De parelduiker is een wintergast in Nederland, welke vooral langs de kust gezien wordt. Ook op trek worden parelduikers waargenomen, meestal door mensen die over zee uitkijken naar langsvliegende vogels.


Europese verspreiding

De parelduiker broedt in Schotland, Fenno-Scandinavië en Rusland.


Biotoop

Kust, zee


Voedsel-en broedbiotoop

In tegenstelling tot de roodkeelduiker broed de parelduiker op heldere, visrijke zoetwatermeren of in baaien zonder tij. Heeft geen echt nest. De eieren worden op waterplanten of op de grond gelegd.


Gedrag

Door de plaats van de poten, ver naar achteren, kunnen ze zich niet goed op land bewegen. Ze komen dan ook alleen op land om te broeden. In het water zijn het echte goede duikers. Soms zwemmen ze wel meer dan 200 meter onderwater. Vóór de paarvorming zitten mannetjes en vrouwtjes elkaar achterna over het water. Het vrouwtje duikelt soms koppeltje als ze zich door het mannetje achterna laat zwemmen.


Overwinteringsgebied

Het overwinteringsgebied strekt zich uit in zuidelijke richting tot de kust van Noordwest Spanje en de Middellandse Zee.


Aantal en trend

Parelduikers en roodkeelduikers zijn in winterkleed moeilijk van elkaar te onderscheiden, waardoor het moeilijk is een goede schatting te maken van de aantalsontwikkeling, omdat niet alleen waarnemingen erg betrouwbaar zijn. De aantallen lijken vrij constant.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Wintergast. Doortrekker en wintergast in zeer klein aantal


Overige namen

Black-throated Loon , Gavia arctica


Orde

Gaviiformes


Familie

Duikers (Gaviidae)


Broedperiode

Mei - juni


Aantal eieren

2 eieren


Aantal legsels

1 legsel


Snavel

Dolkvormig donkere snavel


Poten

Met zwemvliezen


Opvallende kenmerken

Steil voorhoofd, met afgerond achterhoofd. Snavel horizontaal, bij roodkeelduiker iets omhooggehouden. Dikke hals en volle borst.


Voedsel

Voedt zich met forel, baars, haring, voorn, krab, steurgarnaal en mossels.
Welke ander leefgebieden