Vogels

Zeearend
Zeearend

Deze grootste roofvogel van Europa wordt ook wel 'vliegende deur' genoemd, en dat is een goede vergelijking. De spanwijdte van de zeearend kan tot wel twee-en-een-halve meter bedragen! In Nederland is de zeearend voornamelijk in de winter een vaste gast in het Lauwersmeer en de Oostvaardersplassen maar broedt sinds 2006 ook weer in Nederland.


Europese verspreiding

De zeearend leeft voornamelijk in Noord-Europa. De Noorde fjorden, Noord-Zweden, Finland en Rusland. In de winter trekken en zwerven zeearenden een stukje naar het zuiden, tot in Nederland. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Noord-Duitsland en Polen. Al enkele jaren overzomeren enkele exemplaren in de Oostvaardersplassen. Sinds 2006 broedt er een paar succesvol in dit gebied.


Biotoop

Beken en meren, plassen, rivieren.


Voedsel-en broedbiotoop

Als top-predator heeft de zeearend een reusachtige oppervlakte leefgebied nodig. Open wateren, dat kunnen meren en rivieren zijn, omgeven door bossen en open terreinen vormen een uitstekend leefgebied voor de zeearend. Mits er voldoende dieren leven. In de winter eten zeearenden veel aas, in de zomer vooral levende prooien.


Gedrag

Heeft een actieve vlucht met lange reeks ontspannen en ondiepe vleugelslagen, afgewisseld met korte glijpauzes. Cirkelt soms langdurig op grote hoogte.


Overwinteringsgebied

Nederland is een van de overwinteringsgebieden van de zeearend.


Aantal en trend

In 2006 werd het eerste broedgeval in Nederland vastgesteld in de Oostvaardersplassen. Het paartje legde in maart een ei en begin mei kwam het jong uit. Op 20 juli vloog het jong uit. In 2007 is er opnieuw één jong uitgevlogen.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; wintergast in uiterst klein aantal.


Overige namen

White-tailed Eagle , Haliaeetus albicilla


Orde

Accipitriformes


Familie

Havikachtigen (Accipitridae)


Snavel

Reusachtige gele haaksnavel.


Poten

Uitgerust met scherpe klauwen, geel van kleur.


Opvallende kenmerken

Zeer grote vogel met lange, brede vleugels en duidelijke vingers. Volwassen vogels zijn bruin met een witte wigvormige staart.


Voedsel

Zeearenden eten vis, aas en vangen prooien als konijnen en reeën.
Welke ander leefgebieden

Biesbosch
Biesbosch