Vogels

Zilverplevier
Zilverplevier

Zilverplevieren kunnen het gehele jaar in Nederland gezien worden, maar toch broeden ze niet in Nederland. Het zijn toendrabewoners, die zowel op het Euraziatische continent als in Canada en Alaska broeden.


Europese verspreiding

In Europa broeden zilverplevieren uitsluitend in een smalle toendragordel langs de Barentszee. Dit broedgebied wordt niet begrensd door de scheidslijn tussen Europa en Azië. Het broedgebied loopt dan ook door tot in het uiterste noordoosten van Siberië.


Biotoop

Intergetijdenzone, kust, moeras, oevers, rivieren, wad.


Voedsel-en broedbiotoop

Slikken, schorren, brakke en zoete lage oevervegetaties en andere vochtige milieus waarin zich vlakten bevinden.


Gedrag

Vaak solitair of in kleine groepjes. Foerageert 'moeizamer' dan andere plevieren.


Trekroute

Met name langs de kust van NW-Europa.


Overwinteringsgebied

Atlantische kusten van ZW-Europa en NW-Afrika.


Aantal en trend

In mei, wanneer de trek van zilverplevieren haar hoogtepunt bereikt, is zo'n 30% van de Oost-Atlantische populatie in Nederland te vinden. Dat zijn meer dan 50.000 zilverplevieren.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaargast. Doortrekker in groot aantal; wintergast in vrij groot aantal; zomergast in vrij klein aantal.


Overige namen

Grey Plover , Pluvialis squatarola


Orde

Charadriiformes


Familie

Plevieren (Charadriidae)


Snavel

Vrij kort (duidelijk korter dan de kop).


Poten

Middellang, donker.


Opvallende kenmerken

Zilverplevieren zijn rustige vogels, vergeleken met de vaak opvliegende aard van vogels waartussen zilverplevieren zich ophouden.


Voedsel

Diverse kleine ongewervelden.
Welke ander leefgebieden

Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voordelta
Voordelta
Grevelingen
Grevelingen