Vogels

Zwarte specht
Zwarte-specht

De zwarte specht is een geheimzinnige bosvogel. Dat komt vooral door de teruggetrokken levenswijze. Maar ook de luide roep, welke door het bos kan weergalmen, draagt eraan bij. Voor het hele ecosysteem van de Europese bossen is de zwarte specht een zeer belangrijke dienstverlener. Zo hakt deze soort elk jaar een nieuw nest uit in dikke loofbomen. Zo voorziet deze specht in holten waar boommarters, bosuilen en tal van andere soorten dankbaar gebruik van maken. Zwarte spechten zijn schuw en gaan er vandoor zodra ze een mens waarnemen. Ook proberen ze wel om ongezien te blijven door aan de achterzijde van de boom waarop ze zitten te blijven. Loopt men om de boom heen dan draait de vogel mee, op die manier uit het zicht blijvend. Het zijn dan ook vaak vluchtige waarnemingen die men van een zwarte specht krijgt. Slechts met veel geluk lukt het om langere tijd naar een vogel te kijken, zonder dat tal van bomen het uitzicht belemmeren...


Europese verspreiding

Zwarte spechten komen voor op het vaste land van Europa in de bosrijke gebieden, tot in Azië.


Biotoop

Bos


Voedsel-en broedbiotoop

Oude bossen met een flink aandeel loofbomen en dode bomen. Zwarte spechten eten vooral houtmieren en die leven onder de bast van dode bomen. Geen houtmieren? Geen zwarte spechten.


Aantal en trend

Sinds de vestiging van de Zwarte Specht in Nederland in 1910 nam, met het ouder worden van de bossen in Nederland, het aantal zwarte spechten toe. Inmiddels heeft de populatie zich gestabiliseerd op ongeveer 1.100 tot 1.600 paren.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel; standvogel


Overige namen

Black Woodpecker , Dryocopus martius


Orde

Piciformes


Familie

Spechten (Picidae)


Snavel

Stevige dolkvormige snavel


Poten

Twee tenen naar voren en twee naar achteren gericht


Voedsel

De zwarte specht is gespecialiseerd in het eten van houtmieren
Welke ander leefgebieden