Vogels

Zwartkopmeeuw
Zwartkopmeeuw-01--a.-de-la-sencerie

De zwartkopmeeuw, sterk gelijkend op de kokmeeuw, is een vrij schaarse soort in Nederland. De verwarring wordt nog groter doordat zwartkopmeeuwen meestal inwonen in kokmeeuwkolonies. De veel rodere snavel en diepzwarte kop verraad echter de identiteit van afwijkende, iets grotere 'kok'meeuwen. In Nederland komen zwartkopmeeuwen vooral voor in de Delta, sporadisch ook in andere delen van het land. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kever- en langpootmuglarven (emelten) en wormen. Deze worden vooral in open landbouwgebieden verzameld. Zwartkopmeeuwen overwinteren langs de Altlantische kust van Frankrijk, Groot-Brittannië en incidenteel ook Spanje en Noord-Afrika.


Europese verspreiding

De populatie in West en Zuid Europa is klein.


Biotoop

Akkers, intergetijdenzone, weilanden (uitgestrekt)


Voedsel-en broedbiotoop

voornamelijk insecten, zoals kevers en rupsen, maar ook vis en afval.


Gedrag

Vliegt met snellere en stijvere vleugelslagen dan stormmeeuw


Overwinteringsgebied

het grootste deel van de populatie overwintert in de Middelandse en Zwarte Zee en aan de kusten van de West-Europa


Aantal en trend

De aantallen zwartkopmeeuwen laten een sterk toenemende trend zien. Momenteel ligt het aantal broedparen boven de 2000 en lijkt de groei ook de komende jaren door te zetten. Het delta gebied herbergt nog steeds het grootste deel van de populatie maar bijna in elke provincie broeden inmiddels enkele paartjes
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel; doortrekker en zomervogel in klein aantal, wintervogel in uiterst klein aantal


Overige namen

Mediterranean Gull, Larus melanocephalus


Orde

Charadriiformes


Familie

Meeuwen (Laridae)


Snavel

bloedrood van kleur


Poten

bloedrood van kleur


Opvallende kenmerken

Iets groter dan kokmeeuw met bredere en iets kortere vleugels.


Voedsel

voornamelijk insecten, zoals kevers en rupsen, maar ook vis en afval.
Welke ander leefgebieden

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Haringvliet
Haringvliet
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak