Medewerkers

André de la Sencerie
André de la Sencerie
Biografie

André is zijn hele leven al betrokken bij de natuur en is hier het liefst te vinden.
Na jaren als specialist opslag en transport gevaarlijke stoffen, begon André in 2005 als milieu-inspecteur bij de provincie Zuid-Holland. Sinds 2007 houdt André zich bezig met controles op de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. Zijn specialisme is de Flora- en faunawet met betrekking tot "beheer en schadebestrijding van dieren". Daarnaast geeft André hierover verspreid over de provincie lezingen om zodoende de betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten.
De diversiteit in het werkveld maakt het werk interessant, leuk en leerzaam.

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Sr. Inspecteur
ae.dela.sencerie@ozhz.nl
078 770 2983
Bas de Bruin
Bas de Bruin
Biografie

Bas is sinds zijn jeugd betrokken bij de natuur. Na zijn bosbouwopleiding kwam hij in dienst bij Staatsbosbeheer. In 1984 werd hij als medewerker bijzondere taken aangesteld in de Deltawateren voor de uitvoering van de toenmalige Natuurbeschermingswet. Na decentralisatie van deze taken kwam hij in 1996 in dienst van de provincie Zuid-Holland bij de afdeling groen. Bas is contactpersoon voor de Deltawateren en Solleveld & Kapitelduinen. Hij geeft adviezen voor het beheerplan Deltawateren en is mede verantwoordelijk voor inbreng bij de handhavingplannen.

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Sr. inspecteur groene wetten
bjm.de.bruin@ozhz.nl
078 770 2958
Bas van Berkum
Bas van Berkum
Biografie

Bas van Berkum houdt zich primair bezig met de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet, Boswet en de Programmatische aanpak stikstof (PAS) met betrekking tot de industrie. Op verzoek, geeft Bas ook advies op de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen in relatie tot de natuurwetgeving.  Daarnaast is hij bezig met het ontwikkelen van een handhavingplan voor de Natura 2000-gebieden in de Alblasserwaad & Vijfheerenlanden.

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Inspecteur
was.van.berkum@ozhz.nl
078 770 3172
Coen Ladrak
Coen Ladrak
Biografie

Coen Ladrak heeft handhaving als rode draad door zijn leven. Als marechaussee tijdens de dienstplicht. Betrokken bij de oprichting van Skal Biocontrole (certificering biologische landbouw), als milieu-inspecteur bij Rijkswaterstaat en al weer bijna 10 jaar als teamleider handhaving groene wetten in de provincie Zuid-Holland. Sinds 1 januari 2011 is dat bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Sinds de oprichting van het IPO Regieplatform groene handhaving is hij de regisseur handhaving groene wetten in Zuid-Holland.

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Teamleider / Regisseur Handhaving Groene Wetten
cj.ladrak@ozhz.nl
078 770 2976
Herman de Vries
Herman de Vries
Biografie

Herman is de juridisch adviseur van het groene team bij OZHZ. Hij heeft diverse zaken onder handen (gehad). Voor een kort overzicht zie juridische-zaken

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Juridisch adviseur
h.de.vries@ozhz.nl
078 770 3148
Herman Leppink
Herman Leppink
Biografie

Herman Leppink maakt sinds 2005 deel uit van het team "handhaving groene wetten", daarvoor was hij 11 jaar milieu-inspecteur. Behalve handhaver is hij al veel langer natuurliefhebber; dat begon in 1975 bij de Jeugdbond voor Natuurstudie. Herman doet het toezicht in Natura-2000 gebieden en heeft het toezicht op de Boswet in Zuid-Holland als specialiteit. Daarnaast geeft hij, op verzoek, advies op de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen in relatie tot de natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Sr. Inspecteur
h.leppink@ozhz.nl
078 770 2978
Ina Hoogerdijk
Ina Hoogerdijk
Biografie

Ina Hoogerdijk is toezichthouder en werkt sinds juli 2014 voor team Groen. Zij controleert de vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 bij landbouwbedrijven in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert zij de controles uit in het kader van de cross compliance. Onderhoud aan de ‘groene website’ van OZHZ is ook één van haar taken.

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Inspecteur
mgj.hoogerdijk@ozhz.nl
078 770 3061
Laura Markus
Laura Markus
Biografie

Laura Markus is toezichthouder en handhaver groene wetten bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zij doet dit werk nu al 13 jaar met heel veel plezier. 'Het groene werkveld is elke dag weer een uitdaging. Het is nog volop in ontwikkeling en dat maakt het werk leuk en leerzaam'. Zij is voornamelijk bezig met de Natuurbeschermingswet 1998.
Zij coördineert het toezicht voor de gebieden Voordelta, Grevelingen, Duinen Goeree & Kwade Hoek, Voornes Duin en Nieuwkoopse Plassen & de Haeck.
In de andere natuurgebieden ondersteunt zij collega's waar nodig.

Functie:
E-mail:
Telefoon:
Sr. Inspecteur
ln.markus@ozhz.nl
078 770 2979

Toelichting

Hiernaast ziet u de ‘groene’ medewerkers van OZHZ.

Zij zijn het die u verder kunnen helpen als u vragen heeft over de Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland. Maar ook voor andere vragen en meldingen kunt u bij hen terecht; denk aan beheer- en schadebestrijding op ganzen, zwanen en vragen over het kappen van houtopstanden.

Neemt u contact met ze op.