Wat we doen

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert wettelijke taken uit voor de provincie Zuid-Holland en voor de 10 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid. Samen werken we aan een gezonde, veilige en economische vitale leefomgeving voor inwoners en ondernemers in de regio.

Natuur in Zuid-Holland
OZHZ heeft een belangrijke rol bij de bescherming van de groene ruimte in de provincie, in het bijzonder de 23 Natura 2000-gebieden die Zuid-Holland rijk is. We zien toe op een goede naleving van de groenwetten en -regels door burgers, bedrijven en andere organisaties. Bij overtredingen ondernemen we actie. Door middel van voorlichting stimuleren we het voorzichtige gebruik van kwetsbare natuurgebieden. Zo handhaaft OZHZ alle ‘groene’ wetten die in de provincie gelden.

Vergunningen en vrijstellingen
Burgers en ondernemers kunnen bij OZHZ terecht voor informatie over vergunningen en vrijstellingen voor ruimtelijke veranderingen en advies bij het aanvragen daarvan. Bijvoorbeeld wanneer u als projectontwikkelaar huizen wil bouwen en daarom bomen moet kappen of wanneer u als ondernemer een reclamebord wilt plaatsen. Door het gebruik van de groene ruimte te reguleren, zorgen we ervoor dat waardevolle natuur in de provincie niet beschadigd raakt.

Nieuwsarchief