Spelregels

In natuurgebieden is genoeg ruimte over voor mensen die willen recreëren, zolang dat maar op een manier gebeurt die de natuur niet verstoort. Daarvoor heeft de overheid regels opgesteld. Deels staan die in wetten zoals de Natuurbeschermingswet (link naar ‘Wetten, regels en vergunningen’), maar er zijn ook specifieke regels voor alle gebieden. Die specifieke regels per gebied staan beschreven in de beheerplannen van de provincie en de handhavingsplannen van OZHZ. Doorgaans zijn de regels ook te lezen bij de ingang van het gebied.

Als u een natuurgebied bezoekt, bijvoorbeeld om te wandelen of fietsen, geldt een aantal vuistregels.

Vogels

Roodkeelduiker----a.-de-la-sencerie
Roodkeelduiker
Informatie

Aan het woord

Goede communicatie is de basis voor effectieve handhaving, immers... het gedrag van mensen staat centraal.
Coen Ladrak,

OZHZ